Το Πρόγραμμα Μας

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ζούμε σε μια εποχή που χρειάζονται τολμηρές αλλά και υλοποιήσιμες αποφάσεις για το

μέλλον του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα. Πρώτιστο για εμάς, ως Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη, είναι o Δήμος να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία σε μια κοινή προσπάθεια επιβίωσης και ανάπτυξης. Το στρατηγικό μας όραμα είναι μια αναπαράσταση του επιθυμητού μας μέλλοντος, ορθολογικά και οραματικά ταυτόχρονα. Αυτόν το στόχο καλούμαστε να τον πετύχουμε όλοι μαζί με ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε απόφαση μας, με χαρακτήρα προοδευτικό. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ που αποτελεί τις δεσμεύσεις μας στη νέα δημοτική περίοδο.

1oς Άξονας: Χωροταξία-Υποδομές-Περιβάλλον.

Μέτρο 1.1:Τεχνικά έργα – Υποδομές

 • Ανάδειξη και αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών:
 • το Αδριάνειο Υδραγωγείο,
 • τον εγκαταλελειμμένο χώρο στου «Παλαιολόγου», στον Περισσό,
 • το Παναιτώλιο, στην Αλσούπολη,
 • το Δημοτικό Κινηματογράφο «Αστέρας»
 • το Δημοτικό Θέατρο
 • το Δημοτικό Στάδιο
 • το Οικοδομικό Τετράγωνο 150.
 • Ανακατασκευή πεζοδρομίων της πόλης μας. Πρόβλεψη ποδηλατοδρόμων και ειδικών σημείων πρόσβασης για τα άτομα με Αναπηρία. (Α.Μ.Ε.Α.)
 • Κατασκευή πεζογέφυρας στην οδό Αλέκου Παναγούλη.
 • Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Φιλόδημος II.
 • Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής του Δήμου στο θέμα των χρήσεων της γης για την κάλυψη των συγχρόνων αναγκών.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή κυκλοφοριακών μελετών για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την τόνωση του Εμπορικού κόσμου.
 • Αξιοποίηση και επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων του Δήμου με χρηματοδότηση από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
 • Καλλωπισμός των εισόδων της πόλης μας.

Μέτρο 1.2:Ποιότητα Ζωής και βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος

 • Συντήρηση και αναβάθμιση με καινοτόμες παρεμβάσεις των χώρων Πρασίνου στην πόλη μας.
 • Τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων σήμανσης στην πόλη μας.
 • Χωροθέτηση και τοποθέτηση κάδων καθαριότητας σε κάθε γειτονιά της πόλης.
 • Τοποθέτηση καφέ κάδων για τα οργανικά απορρίμματα και χωριστών κάδων για την ανακύκλωση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή (γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) σύμφωνα με το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (ΕΣΔΑ 2015). Καθιέρωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης.
 • Επανασχεδίαση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών. Τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας και προδιαγραφών.
 • Ανάπλαση των Πλατειών του Δήμου με παρεμβάσεις Βιοκλιματικού χαρακτήρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
 • Διαμόρφωση ειδικών εγκαταστάσεων για την αρωγή και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων της πόλης μας.
 • Επανακαθορισμός και ενίσχυση του δικτύου της Δημοτικής και της Αστικής Συγκοινωνίας της πόλης μας. Προτεραιότητα στις απομακρυσμένες συνοικίες (Αλσούπολη, Καλογρέζα, Νεάπολη Περισσού).
 • Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με προτεραιότητα στους κατοίκους της πόλης μας και πρόγραμμα απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου με έμφαση στα σχολικά κτίρια και εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων προκειμένου να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα.
 • Καθιέρωση πλαισίου κανονιστικών αποφάσεων για τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων, θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων , κ.ά)

Μέτρο 1.3:Ασφάλεια

 • Διαρκής συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη της εγκληματικότητας.
 • Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Φύλαξης όλων των Σχολικών Μονάδων. Αποφυγή φθορών-Ασφάλεια της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική και Διοικητική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Μέτρο 2:1. Κοινωνική Πολιτική

 • Στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου μας (Κ.Α.Π.Η, Κοινωνική Υπηρεσία, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Πρόληψης Ίριδα) μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ).
 • Εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας – “ΚΕΒΡΕΦΟ”. Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
 • Ίδρυση πολυδύναμου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση στην Οικογένεια, το Σχολικό Περιβάλλον, τους Ανέργους, τα Άτομα με Αναπηρία και όσους χρήζουν βοηθείας. Υλοποίηση ειδικών κυλιόμενων Προγραμμάτων Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.

Μέτρο 2:2. Προώθηση της καινοτομίας και της εξυπηρέτησης του Πολίτη

 • Καθιέρωση χωρίς χρέωση «Γραμμής του Δημότη» και θεσμών αυτοματισμού της διαχείρισης των αιτημάτων του για την εξάλειψη του πελατειακού καθεστώτος. Δυνατότητα στους Δημότες να μας γνωστοποιούν προβλήματα / αιτήματα σε πραγματικό χρόνο.
 • Ψηφιοποίηση αρχείων και σύστημα αρχειοθέτησης, αναζήτησης και διαχείρισης εγγράφων, με ενσωματωμένο σύστημα προηγμένων ψηφιακών υπογραφών.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών (Οδηγός πόλης) προς τουςΔημότες. Διευρυμένη χρήση νέων τεχνολογιών για τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες.
 • Ενεργοποίηση όλων των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης και των Συλλογικών Φορέων. Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας, και της Διαφάνειας στις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.
 • Διαπαραταξιακές επιτροπές δημοκρατικού ελέγχου για έργα και προμήθειες, τακτικές λαϊκές συνελεύσεις ανά συνοικία, απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω του διαδικτύου.

3Άξονας : Απασχόληση και Τοπική Οικονομία

Μέτρο 3:1. Απασχόληση

 • Ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας που δικτυώνεται εγκάρσια με όλο το φάσμα της τοπικής ζωής.
 • Ενθάρρυνση της καινοτομίας με Προστατευόμενες Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, Ανέργων Νέων Επιστημόνων στο πλαίσιο ενίσχυσης των νεοφυών  επιχειρήσεων.

Μέτρο 3:2. Τοπική Οικονομία

 • Στήριξη του Εμπορικού κόσμου της πόλης μας. Δημιουργία Δημοτικής

Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομίας .

 • Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επιχειρηματικής πλατφόρμας. Στόχος η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ιδεών και ενημέρωσης επενδυτικών – χρηματοδοτικών μέσων για τον εκσυγχρονισμό τους.
 • Αναπροσαρμογή της πολιτικής των Δημοτικών Τελών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της πόλης μας.
 • Πολιτικές υποστήριξης της εμπορικής αγοράς της Νέας Ιωνίας και ανάδειξη του υπερτοπικού της χαρακτήρα με ενίσχυση, μεταξύ άλλων, του συστήματος στάθμευσης ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

4ος Άξονας: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία.

Μέτρο 4:1. Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του τόπου μας. Η ιστορία, η συμβολή των Μικρασιατών και όχι μόνο, η Ορθοδοξία που μας χάρισαν μεγαλειώδη μνημεία και κειμήλια αποτελούν πρώτιστο στόχο της Δημοτικής μας Παρέμβασης.

Οι τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι αποτελούν τον προνομιακό μας συνομιλητή.

 • Ψηφιοποίηση και ανάδειξη μέσα από στοχευμένες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας.
 • Ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών των Συλλόγων του Δήμου μας με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού.
 • Ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
 • Καθιέρωση θεσμών υπερτοπικού χαρακτήρα με τα σημαντικά γεγονότα που προσδιόρισαν την φυσιογνωμία της πόλης μας, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, το Μπλόκο της Καλογρέζας και αναβάθμιση του θεσμού των Ιωνικών ημερών.
 • Εφαρμογή Ετήσιου Πολιτιστικού Προγράμματος της πόλης μας. Θεματικές πολιτιστικές ενότητες που προβάλλουν το λαϊκό Πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα στη σύγχρονη πραγματικότητα (Ανταμώματα, Χορευτικές, Μουσικές Συναντήσεις).
 • Ενθάρρυνση των δημιουργικών ποικίλων μορφών τέχνης,( εικαστικά και άλλης καλλιτεχνικής έκφρασης, το βιβλίο, τη μουσική, το κινηματογράφο, το θέατρο κλπ.)
 • Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας για τη χάραξη προσκυνηματικών δρόμων αστικού τύπου στην πόλη μας και τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων των Ιερών ναών της πόλης. Ανάδειξη της πολιτιστικής και της θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Μέτρο 4:2. Αθλητισμός

 • Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.
 • Αναμόρφωση του κανονισμού χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Σωματείου.
 • Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού. Άρτιες υποδομές και κατάλληλος εξοπλισμός.
 • Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Αθλητισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( Τρίτη Ηλικία, ΑΜΕΑ κλπ).

Μέτρο 4:3. Παιδεία

 • Ανασυγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
 • Ανοικτή επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Συλλόγων Γονέων, τις Σχολικές Μονάδες και τα κατά τόπους Σωματεία των Εκπαιδευτικών.
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθιστώντας την έναν πραγματικό χώρο άσκησης πολιτικής και διαβούλευσης, με την ενθάρρυνση της συμμετοχής της μαθητικής κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς ιδρύουμε:

Παρατηρητήριο Ενδοσχολικής και Ενδοοικογενειακής Βίας, Κέντρο Διάγνωσης και Στήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Με τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους, αξιοποιούμε το «παιχνίδι ρόλων» για την κριτική προσέγγιση της ιστορίας και των λαϊκών παραδόσεων.

Δέσμευση για εμάς η ενεργός και συστηματική συμμετοχή στην ΚΕΔΕ και στους άλλους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης με στόχο την προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σειράς θέσεων που καθιστούν τους Δήμους ανεξάρτητους και ισχυρούς Οργανισμούς Διοίκησης με βάση την εγγύτητα στον πολίτη.