Καλώς ήλθατε!

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ζούμε σε μια εποχή που χρειάζονται τολμηρές αλλά και υλοποιήσιμες αποφάσεις για το μέλλον του Δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα. Πρώτιστο για εμάς, είναι o Δήμος  να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία σε μια κοινή προσπάθεια επιβίωσης και ανάπτυξης. Αυτόν το στόχο καλούμαστε να τον πετύχουμε όλοι μαζί με ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε απόφαση μας. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ που αποτελεί τις δεσμεύσεις μας στη νέα δημοτική περίοδο.

1Ος Άξονας: Υποδομές – Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

Μέτρο 1.1:Τεχνικά έργα – Υποδομές

 • Η πόλη μας μπορεί και πρέπει να επανασχεδιάσει, αξιοποιώντας κάθε μέσο (Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους), τη χρήση και ανάδειξη των υπαρχουσών υποδομών:
 • το Αδριάνειο Υδραγωγείο,
 • τον εγκαταλελειμμένο χώρο στου «Παλαιολόγου», στον Περισσό,
 • το Παναιτώλιο, στην Αλσούπολη,
 • το Δημοτικό Κινηματογράφο «Αστέρας»
 • το Δημοτικό Θέατρο
 • το Δημοτικό Στάδιο
 • το Οικοδομικό Τετράγωνο 150.
 • Καταγραφή της κινητής και ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα .
 • Ανακατασκευή πεζοδρομίων της πόλης μας. Πρόβλεψη ποδηλατοδρόμων και ειδικών σημείων πρόσβασης για τα άτομα με Αναπηρία. (Α.Μ.Ε.Α.)
 • Κατασκευή πεζογέφυρας στην οδό Αλέκου Παναγούλη.
 • Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής του Δήμου στο θέμα των χρήσεων της γης.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή κυκλοφοριακών μελετών για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την τόνωση του Εμπορικού κόσμου.

Μέτρο 1.2:Ποιότητα Ζωής και βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος

 • Συντήρηση και αναβάθμιση με καινοτόμες παρεμβάσεις των χώρων Πρασίνου στην πόλη μας.
 • Τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων σήμανσης στην πόλη μας.
 • Χωροθέτηση και τοποθέτηση κάδων καθαριότητας και ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά της πόλης. Καθαρισμός και πλύσιμο των κάδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Ανάπτυξη Τηλεματικής Διαχείρισης των Απορριμματοφόρων του Δήμου. Λογισμικό και Βάση Δεδομένων για την καλύτερη οργάνωση του έργου της αποκομιδής και της συνακόλουθης μείωσης του κόστους
 • Επανασχεδίαση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών. Τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας και προδιαγραφών.
 • Ανάπλαση των Πλατειών του Δήμου. Παρεμβάσεις Βιοκλιματικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής.
 • Διαμόρφωση ειδικών εγκαταστάσεων για την αρωγή και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων της πόλης μας.
 • Επανακαθορισμός και ενίσχυση του δικτύου της Δημοτικής και της Αστικής Συγκοινωνίας της πόλης μας. Προτεραιότητα στις απομακρυσμένες συνοικίες (Αλσούπολη, Καλογρέζα, Νεάπολη Περισσού).
 • Απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων της πόλης – Απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης.
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων των κτηριακών υποδομών και του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση των επιλογών μας από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα της νέας περιόδου (ΣΕΣ 2014-2020). Από την εξοικονόμηση αυτή, δημιουργούμε Κοινωνικό Μέρισμα που θα διανεμηθεί οριζόντια σε όλους τους Δημότες με αντίστοιχη μείωση Δημοτικών Τελών.

Μέτρο 1.3:Ασφάλεια

 • Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των Ιερών Ναών της πόλης μας, πλατειών και δρόμων. Κατάλληλος φωτισμός για την ασφάλεια των πολιτών.
 • Διαρκής συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη της εγκληματικότητας.
 • Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Φύλαξης όλων των Σχολικών Μονάδων. Αποφυγή φθορών-Ασφάλεια της Μαθητικής Κοινότητας.

2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική και Διοικητική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Μέτρο 2:1. Κοινωνική Πολιτική

 • Στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου μας (Κ.Α.Π.Η, Κοινωνική Υπηρεσία, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Πρόληψης Ίριδα) μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ).
 • Εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας – “ΚΕΒΡΕΦΟ”. Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
 • Εδραιώνουμε στην πράξη την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσα από θεσμοθετημένες δράσεις που οδηγούν δυναμικά στην ίδρυση και λειτουργία :
  • Κοινωνικού Εστιατορίου
  • Κοινωνικού Παντοπωλείου στο οποίο αλλάζει άμεσα ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας του,
  • Κοινωνικού Φροντιστηρίου,
  • Κοινωνικού Φαρμακείου,
  • Κοινωνικής Ιματιοθήκης και
  • Κοινωνικού Ιατρείου με παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Ίδρυση πολυδύναμου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση στην Οικογένεια, το Σχολικό Περιβάλλον, τους Ανέργους, τα Άτομα με Αναπηρία και όσους χρήζουν βοηθείας. Υλοποίηση ειδικών κυλιόμενων Προγραμμάτων Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.

Μέτρο 2:2. Διοικητική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

 • Καθιέρωση «Γραμμής του Δημότη» χωρίς χρέωση. Δυνατότητα  στους Δημότες να μας γνωστοποιούν προβλήματα / αιτήματα σε πραγματικό χρόνο.
 • Επέκταση της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους .
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών (Οδηγός πόλης) προς τους Δημότες. Κάλυψη σημείων ενδιαφέροντος, (δρομολόγια Μέσων Μεταφοράς, Δημοσίων Υπηρεσιών και Υποδομών).
 • Ενεργοποίηση όλων των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης και των Συλλογικών Φορέων. Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας, και της Διαφάνειας στις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.

3Ος Άξονας : Απασχόληση και Τοπική Οικονομία

Μέτρο 3:1. Απασχόληση

 • Ίδρυση Δημοτικού Κέντρου  Διασύνδεσης / Σταδιοδρομίας που δικτυώνεται εγκάρσια με  όλο το φάσμα της τοπικής ζωής.
 • Ενθάρρυνση της καινοτομίας με Προστατευόμενες Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, Ανέργων Νέων Επιστημόνων στο πλαίσιο ενίσχυσης των νεοφυών (start up) επιχειρήσεων.
 • Εφαρμογή με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης για τη συγκράτηση του υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού της πόλης μας.

Μέτρο 3:2. Τοπική Οικονομία

 • Στήριξη του Εμπορικού κόσμου της πόλης μας. Δημιουργία  Δημοτικής Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομίας .
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επιχειρηματικής πλατφόρμας. Στόχος η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ιδεών και ενημέρωσης επενδυτικών – χρηματοδοτικών μέσων για τον εκσυγχρονισμό τους.
 • Αναπροσαρμογή της πολιτικής των Δημοτικών Τελών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της πόλης μας.

4ος Άξονας: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία.

Μέτρο 4:1. Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του τόπου μας.  Η ιστορία, η συμβολή των Μικρασιατών και όχι μόνο, η Ορθοδοξία που μας χάρισαν μεγαλειώδη μνημεία και κειμήλια αποτελούν πρώτιστο στόχο της Δημοτικής μας Παρέμβασης.

Οι τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι αποτελούν τον προνομιακό μας συνομιλητή.

 • Ψηφιοποίηση και ανάδειξη μέσα από στοχευμένες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας.
 • Ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών των Συλλόγων του Δήμου μας με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού.
 • Ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
 • Καθιέρωση θεσμών υπερτοπικού χαρακτήρα με τα σημαντικά γεγονότα που προσδιόρισαν την φυσιογνωμία της πόλης μας, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, το Μπλόκο της Καλογρέζας κ.ά.
 • Εφαρμογή Ετήσιου Πολιτιστικού Προγράμματος της πόλης μας. Θεματικές πολιτιστικές ενότητες που προβάλλουν το λαϊκό Πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα στη σύγχρονη πραγματικότητα (Ανταμώματα, Χορευτικές, Μουσικές Συναντήσεις).
 • Ενθάρρυνση των δημιουργικών ποικίλων μορφών τέχνης,( εικαστικά και άλλης καλλιτεχνικής έκφρασης, το βιβλίο, τη μουσική, το κινηματογράφο, το θέατρο κλπ.)
 • Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη της Νέας Ιωνίας για τη χάραξη προσκυνηματικών δρόμων αστικού τύπου στην  πόλη μας. Ανάδειξη της πολιτιστικής και της θρησκευτικής μας  κληρονομιάς.

Μέτρο 4:2. Αθλητισμός

 • Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.
 • Αναμόρφωση του κανονισμού χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Σωματείου.
 • Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού. Άρτιες υποδομές και κατάλληλο έμψυχο δυναμικό.
 • Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Αθλητισμού σε  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( Τρίτη Ηλικία, ΑΜΕΑ κλπ).

Μέτρο 4:3. Παιδεία

 • Ανασυγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
 • Ανοικτή επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Συλλόγων Γονέων, τις Σχολικές Μονάδες και τα κατά τόπους Σωματεία των Εκπαιδευτικών.
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθιστώντας την έναν πραγματικό χώρο άσκησης πολιτικής και διαβούλευσης, με την ενθάρρυνση της συμμετοχής της μαθητικής κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς ιδρύουμε:
 • Παρατηρητήριο Ενδοσχολικής και Ενδοοικογενειακής Βίας,
 • Κέντρο Διάγνωσης και Στήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Με τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους, αξιοποιούμε το «παιχνίδι ρόλων» για την κριτική προσέγγιση της ιστορίας και των λαϊκών παραδόσεων.

Ειδικό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Για τη Γυναίκα»

Δράση 1: Γυναικεία Απασχόληση – Επιχειρηματικότητα

 • Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης. Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού με χρηματοδοτούμενες δράσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Υλοποίηση εξατομικευμένων Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ , τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ 2007 – 2013,ΣΕΣ 2014 – 2020).
 • Καθιέρωση Αριστείων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και την ευρηματικότητα .

Δράση 2: Συμβουλευτική Στήριξη

 • Στήριξη ειδικών ομάδων του Γυναικείου πληθυσμού,π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, μακροχρόνια Άνεργες μέσα από τα ειδικά προνόμια που προβλέπονται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Η Γυναικεία Παρέμβαση είναι κυρίαρχη στην πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων όπως η παιδική παχυσαρκία, η παραβατικότητα των ανηλίκων, η σχολική βία κ.ά. Για το συντονισμό των δράσεων αυτών, δημιουργούμε ξεχωριστό Τμήμα Συμβουλευτικής στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.